Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Vymeň šrot za elektroauto. Šrotovné sa môže vrátiť ako podpora alternatívnych pohonov

Ministerstvo hospodárstva (MH) chce ďalšiu podporu elektromobility, (naša poznámka - a nie len nej) vláda materiál o podpore kúpy vozidiel s alternatívnym pohonom schválila.

Slovenská vláda v stredu schválila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorou bude možné podporiť nákup vozidiel s alternatívnym pohonom. Dotáciu až do výšky 35 % z celkovej ceny auta môže ministerstvo udeliť súkromným osobám, podnikateľom, firmám, obciam, vyšším územným celkom (VÚC) a ich organizáciám. Konkrétne podmienky na udelenie príspevku vyhlási ministerstvo v jednotlivých výzvach, vyplýva zo schváleného materiálu.

 

"Cieľom tejto dotácie je podporiť nákup nových vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Podmienkou na poskytnutie dotácie je povinnosť žiadateľa prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel a prevádzkovanie vozidla najmenej počas štyroch rokov od poskytnutia dotácie," uviedlo MH v dôvodovej správe k návrhu novely zákona.

 

Maximálnu výšku dotácie, a to najviac vo výške 35 % z celkovej obstarávacej ceny vozidla, dostane žiadateľ, ak súčasne vyradí z evidencie vozidiel auto so spaľovacím motorom staršie ako 15 rokov a táto dotácia mu nebola už poskytnutá na iné vozidlo. Ten, kto staršie auto nevyradí, môže dostať príspevok maximálne vo výške jednej štvrtiny ceny nového vozidla. Ministerstvo môže v jednotlivých výzvach zastropovať aj maximálnu výšku príspevku.

Účinnosť zákona navrhlo MH na 15. októbra tak, aby mohlo ešte v roku 2019 vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí. Príspevok bude možné získať na nové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn, skvapalnený zemný plyn alebo skvapalnený ropný plyn, ktoré môžu mať zároveň aj nádrž na iné palivo. Podporu dostanú aj vozidlá s motorom, ktorý využíva palivo s obsahom najmenej 15 % biozložky, auta s elektromotorom a s možnosťou dobíjania batérií z externého zdroja a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami.

 

Poznámka na záver : Šrotovné sa môže vrátiť aj ako podpora alternatívnych pohonov. Okrem iného aj LPG a CNG.

 

Zdroj : podkapotou.zoznam.sk

Hľadať

No Internet Connection