Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Nádrže na LPG a CNG a ich výmena

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Nádrže určené pre pohon LPG a CNG sa musia po skončení ich životnosti vymeniť. Aby ste vedeli akú nádrž máte namontovanú a akú je potrebné použiť pri výmene je potrebné nádrž správne identifikovať. Nemajte obavy, je to jednoduché. Ako na to sa dozviete v tomto článku.   Aktualizované 29.11.2023

Najjednoduchšia identifikácia nádrže pre potreby jej výmeny je v prípade, že máte v dokumentácii k LPG zariadeniu certifikát nádrže. Všetky potrebné údaje nájdete v ňom.

Pokiaľ certifikát nemáte je potrebné údaje nájsť priamo na nádrži. Každá má na sebe štítok s jej presnou identifikáciou, ktorá je potrebná pre zabezpečenie novej nádrže. Na obrázkoch nižšie nájdete vysvetlivky, čo jednotlivé údaje na štítkoch znamenajú (pre zväčšenie kliknite na obrázok).


Ako postupovať keď potrebujete vymeniť nádrž ?

Pokiaľ potrebujete vymeniť nádrž LPG prvý krok je správna identifikácia typu a rozmerov nádrže.
Keď potrebujete vymeniť nádrž a chcete sa u nás objednať na jej výmenu potrebujeme vedieť typ, rozmery a objem nádrže.


Pomôžte nám prosím tým, že si údaje nájdete, zapíšete a nadiktujete nám ich pri objednávaní na výmenu. Budeme presne vedieť, akú nádrž bude potrebné pre Vás pripraviť.

 

Diskové LPG nádrže

Toroidné (diskové) vnútorné

Najrozšírenejší spôsob umiestnenia nádrží LPG je miesto rezervného kolesa, vo vnútri vozidla. Tieto nádrže sa nazývajú Toroidné vnútorné. Tieto nádrže sú vyrábané v rôznych rozmeroch tak, aby čo najlepšie využili priestor vo vozidle. Týmto spôsobom nedôjde k zmenšeniu batožinového priestoru a takto montované nádrže poskytujú dostatočný objem a dojazd vozidla na LPG.

Toroidné (diskové) vonkajšie

Vozidlá, ktoré majú priestor pre rezervné koleso odspodu vozidla používajú iný typ nádrže. Voláme ich Toroidné vonkajšie.

Tieto sa ďalej delia na tzv. "vonkajšie prázdne", s prázdnym priestorom v strede (kvôli ukotveniu o vozidlo) alebo s plným stredovým priestorom, tzv. "vonkajšie plné"

Toroidné (diskové) viacprvkové, (tzv. "Holandský" typ)

Tento typ nádrží sa na Slovensku vôbec nepoužíva kvôli vyššej cene týchto nádrží. Tento typ nádrží sa najčastejšie vyskytuje na vozidlách, ktoré boli na územie SR dovezené z krajín západnej Európy. Majú odlišnú konštrukciu a hlavne cenu. V porovnaní s nádržami tzv. "Talianskeho" typu ktoré sa používajú u nás sú podstatne drahšie. Z tohoto dôvodu sa pri výmene nádrže vymieňajú za nádrže, ktoré sú u nás bežné.

Valcové LPG nádrže

Tento typ nádrže je zvolený pokiaľ je možné využiť časti batožinového priestoru alebo podvozku a je požadovaný väčší objem nádrže. Valcové nádrže sú často využívané napríklad pri montáži do pick-upov.

CNG nádrže

CNG nádrže sú vyrábané iba valcové a umiestnenie je:
-pri továrenských CNG v podvozku
-pri dodatočných prestavbách v batožinovom priestore

CNG sa skladuje v plynnom stave pod vysokým tlakom cca 220 barov. To samozrejme kladie veľké nároky na materiál používaný na výrobu nádrží. CNG nádrže sa preto vyrábajú z vysoko kvalitného oceľového plechu o min. hrúbke 8 mm alebo z ľahšieho, ale drahšieho kompozitu.

Napr. oceľová nádrž s objemom 70 l (360x900 mm) váži 70 kg a pojme 14 m3 CNG (cca 10 kg CNG).
Vozidlo s priemernou spotrebou 8 l benzínu/100 km by po prestavbe na 70 litrovú nádrž malo dojazd cca 125 km. Dojazd vozidiel prestavaných na LPG priamo výrobcom vozidla sa pohybuje priemerne okolo 500 km, v závislosti na celkovom objeme nádrží. Pre porovnateľný dojazd pri použití dodatočnej prestavby na CNG by bolo nutné použiť 3 nádrže, čo by viedlo k zaťaženiu všetkých komponentov zadnej nápravy.
Ceny CNG nádrží sa v závislosti od objemu a použitého materiálu pohybujú v násobkoch cien za LPG nádrže čo výrazne zvyšuje cenu prestavby vozidla na CNG.

Valcová CNG nádrž

CNG nádrže sú dostupné v niekoľkých prevedeniach.

  • Typ 1 je vyrobená iba z ocele. Nevýhodou je vyššia hmotnosť, výhodou nižšia cena.
  • Typ 2 sú nádrže vyrobené aj z ocele, ale nádrž je po obvode vystužená kompozitným materiálom a tým je ušetrených 25% hmotnosti, mierne vyššia cena.
  • Typ 3 sú nádrže, kedy ich škrupina je vyrobená z hliníkovej zliatiny a celý povrch je vystužený kompozitom. Tým dôjde k veľkému zníženiu hmotnosti pri zvýšení ceny.
  • Typ 4 sú nádrže s polyetylénovou škrupinou vystuženou kompozitom po celom povrchu. Tu tiež cena rastie priamo úmerne použitým technológiám.
  • Typ 5 sú nádrže vyrobené iba z kompozitného materiálu. Sú spomedzi všetkých najdrahšie.

Nádrže LPG a predpísaná maximálna životnosť

Nádrže LPG montované so súpravami alternatívneho pohonu do vozidiel majú predpísanú maximálnu životnosť 10 rokov od dátumu výroby nádrže (nie vozidla). V súčasnej dobe pri mnohých vozidlách dochádza k nutnosti výmeny nádrží LPG. Túto výmenu je možné vykonať jednoduchou výmenou valcovej nádrže za valcovú, alebo nádrže v priestore pre rezervu (toroidnú) za nádrž rovnakého prevedenia. Je však možné vykonať výmenu náhradou valcovej nádrže nádržou LPG do priestoru pre rezervné koleso alebo opačne. Výmenu vykonávame aj pri vozidlách z dovezených zo zahraničia.
Viac informácií o výmene nádrže LPG nájdete tu (klikni).

Pri vozidlách s predpokladom vyradenia z prevádzky kratším ako 10 rokov, je možné vykonať náhradu staršej nádrže s kratším ukončením životnosti.

Spoločnosť Hatiar, s.r.o. vykonáva všetky uvedené výmeny nádrží LPG vrátane vydania potrebnej dokumentácie a potvrdenia o výmene nádrže do príslušnej dokumentácie k vozidlu.
Po každej výmene nádrže je potrebné vykonať celkovú kotrolu tesnosti a celistvosti celého LPG zariadenia inštalovaného vo vozidle o čom dostáva prevádzkovateľ vozidla (vlastník) písomné potvrdenie pre potreby STK a EK.

Nádrže CNG a predpísaná maximálna životnosť

Životnosť CNG nádrží je obmedzená. Výrobca oceľovej nádrže uvádza spravidla 20 rokov od dátumu výroby (v niektorých prípadoch 15 rokov), kompozitné nádrže majú životnosť 30 rokov. Životnosť nádrže vždy stanovuje výrobca.
Technický stav Slovenská legislatíva predpisuje kontrolovať v 4-ročných intervaloch. Viac informácií o týchto inšpekciách nájdete tu (klikni).

Spoločnosť Hatiar, s.r.o. vykonáva všetky uvedené výmeny nádrží CNG vrátane zanesenia do príslušnej dokumentácie k vozidlu. Realizujeme komplexný servis CNG.

 

Množstvo plynu v LPG nádrži

Digitálny ukazovateľ hladiny


Bezkontaktné ultrazvukové meranie hladiny určené pre nádrže LPG osobných automobilov a LPG nádrží v obytných automobiloch.

Veríme, že bol článok pre Vás užitočný a v prípade, že sa k nám budete chcieť objednať na výmenu ľahko sa zorientujete v jej správnej identifikácii. 

Diskusiu k téme nájdete na našom Facebooku-klikni

 

.

Hľadať

No Internet Connection