Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Inšpekcia CNG nádrží

Inšpekcia CNG nádrží

Povinnú kontrolu nádrže – inšpekciu je nutné vykonať v každom aute, ktoré má plynovú nádrž CNG alebo LNG. Zákon nerozlišuje medzi nádržou "domontovanou", alebo priamo od výroby. Inšpekcia všetkých plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG a na skvapalnený zemný plyn LNG má byť vykonaná do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže do 20. 05. 2019. Kontrola má platnosť 4 roky.

Celú problematiku a jej riešenie nájdete na tomto odkaze - klikni

Hľadať

No Internet Connection