Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Inšpekcia CNG nádrží

Inšpekcia CNG nádrží

Povinnú kontrolu nádrže CNG a LNG – inšpekciu je nutné vykonať v každom aute, ktoré má plynovú nádrž CNG alebo LNG a uplynuli 4 roky od jeho prvej registrácie (uvedenia do prevádzky). Zákon nerozlišuje medzi nádržou "domontovanou", alebo priamo od výrobcu vozidla.

Povinnosť mať vykonanú inšpekciu plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG a na skvapalnený zemný plyn LNG platí od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže od 20. 05. 2019. Vykonaná kontrola má platnosť 4 roky.

Celú problematiku, postupy a priebeh nájdete na tomto odkaze - klikni

Hľadať

No Internet Connection