Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Priamovstrekové motory na LPG

Najnovšie, "Priamovstrekové" motory (označované ako FSi, TSi, GDi, T-GDi a podobne) sú motory najnovšej konštrukcie.

Čo to vlastne tie priamovstrekové motory sú ?V čom sú iné oproti predchodcom ?                                                                                    (Atualizácia 03.08.2021)

Najnovšie, "Priamovstrekové" motory (označované ako FSi, TSi, GDi, T-GDi a podobne) sú motory najnovšej konštrukcie.
K výrobe takejto zložitej a technicky náročnej koncepcie nútia výrobcov automobilov stále prísnejšie emisné predpisy Európskej únie.
Zjednodušene povedané - stále prísnejšie emisné limity nútia výrobcov zachádzať často až do extrémov.
O jej správnosti by sa dali viesť siahodlhé debaty, ale nič by sme nevyriešili...je to skutočnosť ktorú nezmeníme.

Takže ako priamovstrekové motory pracujú ?
Vstrekujú benzín vstrekovacou tryskou - vstrekovačom priamo do vnútra spaľovacieho priestoru, v smere prúdenia nasávaného vzduchu až za sací ventil.

Staršie, Nepriamovstrekové motory (najčastejšie označované ako MPi) vstrekujú benzín do sacieho potrubia-v smere prúdenia nasávaného vzduchu ešte pred sacie ventily.
Palivo (benzín) je teda vstrekovaný priamo na sací ventil, čím je tento chladený a umývaný.

Toto je hlavný (a zásadný) rozdiel, v ktorom sa motory MPi odlišujú od priamovstrekových motorov. Dôvodom už vieme, sú nimi prísne emisné limity, ktoré výrobcom predpisuje EU.


Ak už ale priamovstrekový motor máte a chceli by ste jazdiť za polovicu v tomto článku sa dozviete, že:
Benzínové vstrekovače sú v priamovstrekovom motore namontované tak, že ich špička je vnorená do spaľovacieho priestoru.
Dokáže rovnomernejšie (a presnejšie) rozprášiť palivo vo valci a "vyrobiť" tak rovnomernejšiu zmes paliva zmiešanú so vzduchom.
Toto je jej výhodou, z pohľadu emisií.
Technickou nevýhodou je však skutočnosť, že takáto vstrekovacia tryska je vystavená omnoho vyšším pracovným teplotám, ktoré vznikajú pri práci motora, respektíve horení paliva.
Jej ochladzovanie je zabezpečené len pretekajúcim palivom (benzínom).

Starším motorom (MPi) úplne postačujú pri prestavbe na LPG súčasné LPG systémy (splyňovače) so sekvenčným vstrekovaním.
Tie dopravujú plyn do sacieho potrubia paralelne popri benzínových.
Pôvodné benzínové vstrekovače sú elektronicky vypnuté, aby nevstrekovali benzín.
Keďže je však benzínový vstrekovač namontovaný v sacom potrubí a je chladený prúdením nasávaného vzduchu nieje dôvod riešiť jeho chladenie.
Z toho dôvodu sa dnes už takéto motory označujú ako "nepriamovstrekové motory".

A práve rozdielna konštrukcia je jeden z dôvodov, prečo je prestavba priamovstrekového motora technicky náročnejšia (tých dôvodov je samozrejme viac, tento je však kľúčový).
Je totiž potrebné zabezpečiť kvalitné chladenie benzínových vstrekovačov aj pri práci motora na plyn.
Tiež je dobré vedieť o sekundárnom probléme týchto motorov, problém s nadbytočnou tvorbou karbónu. Je to problém, o ktorom už aj "vrabce na streche čvirikajú". My samozrejme o tomto probléme vieme a postavili sme sa k nemu čelom. Preto sme už pred pár rokmi začali s ďaľšou službou pre Vás, dekarbonizáciou motorov

Problémy so zanášaním benzínových vstrekovačov Vám veľmi efektívne pomôže vyriešiť tento prípravok, s jeho alpikovaním už počítajú výrobcovia LPG zariadení a zaradili ho medzi záručné podmienky. Všetci naši zákazníci, ktorí ho použili sú jeho účinkami očarení a napísali nám svoje skúsenosti sem. Ak neveríte, čítajte...

Mnohí naši zákazníci nevedia jednu dôležitú vec, informáciu. Priamovstrekový motor prestavaný na LPG bude mať problémy s karbónom preukázateľne neskôr, než ten istý motor bez LPG. To preto, lebo spaľovaním LPG sa v motore vytvára karbónu menej, a v prípade nepriamovstrekového zariadenia sú sacie ventily ochladzované a umývané palivom, LPG-čkom. 
Nieje zriedkavosťou, že priamovstrekové motory majú kvôli karbónu po nájazde väčšieho počtu km problémy prejsť emisnou kontrolou. My Vám vieme pomôcť. 

Motory s priamym vstrekom benzínu sú označované rôznymi názvami. FSI, TSI, TFSI, GDI, DFI, DPI, DISI, TCe a i.

 1. "Nepriamovstrekovým" LPG zariadením
  Plyn sa do motora vstrekuje cez dodatočne montované plynové vstrekovače do sacieho potrubia v plynnom skupenstve, tzv. "plynnej fáze".
  Na zabezpečenie ochrany (chladenia) pôvodných, benzínových vstrekovačov sa používa prídavok benzínu, tzv. "prívstrek".
  Toto je cenovo prístupnejšia a rozšírenejšia alternatíva.

 2. "Priamovstrekovým" LPG zariadením
  Plyn sa vstrekuje do motora v tekutej (kvapalnej) fáze priamo cez pôvodné benzínové vstrekovače.
  Je to drahšia, a menej rozšírená verzia. Avšak z pohľadu úspory nákladov na palivo lepšia varianta, vhodná najmä pre vozidlá s vysokým nájazdom kilometrov.

 

„Nepriamovstrekové“ LPG zariadenie (pracuje s prídavkom benzínu) je na našom trhu rozšírenejšie. Je tomu tak najmä kvôli značne nižšej cene, ale aj pre skutočnosť, že počet "spracovaných" motorizácií, ktoré je možné prestavať týmto spôsobom je podstatne viac.

Prívstrek benzínu v praxi znamená, že riadiaca elektronika dávkuje LPG v plynnom stave prostredníctvom LPG vstrekovačov,
pričom súčasne v malých, prerušovaných dávkach privstrekuje benzín cez benzínový vstrekovač aby zabezpečila jeho chladenie.
Deje sa tak na základe algoritmu, ktorý vypočíta riadiaca jednotka na základe údajov z rôznych snímačov (otáčky, záťaž motora, teplota...).
Tieto systémy sú neustále zdokonaľované a v súčasnosti pracujú spravidla v pomere dávkovania paliva 80-95 % LPG a 5-20 % benzínu.

"Priamovstrekové" LPG zariadenie pracuje inak.
Motor pracuje výlučne v režime LPG bez potreby prídavku benzínu vrátane štartov, pričom plyn v kvapalnom stave prechádza priamo cez benzínové vstrekovače.
Týmto je zabezpečené ich chladenie. Prax ukázala, že takéto chladenie je ešte efektívnejšie než pri benzíne vzhľadom k fyzikálnym vlastnostiam LPG.
Pri zmene skupenstva plynu (z kvapalného na plynné) dochádza k prudkému ochladzovaniu čo (nepriamo) zabezpečuje efektívne chladenie.
Ako sprievodný jav je poznateľný mierny nárast výkonu motora pôsobením tzv. „Intercooler“ efektu.
Nevýhodou tohto spôsobu prestavby je jednak vysoká cena prestavby (spočíva len vo vyššej cene LPG zariadenia) a skutočnosť, že niektoré motory niesú pre vstrekovanie kvapalnej fázy vhodné svojou konštrukciou.

Poznámka na okraj:
Tu je vhodné spomenúť jeden dôležitý fakt.
Kvôli veľmi vysokým nárokom na presnosť práce riadiacej jednotky LPG (a ďaľším komponentom) nieje možné prestavať vozidlo, ktoré nemá výrobcom LPG zariadenia spracovaný a precízne odladený obslužný softvér.
Výroba  moderných LPG zariadení a ich uvedenie na trh je časov náročná a najmä drahá.
To je zároveň aj dôvod, prečo počet spracovaných motorizácii nenarastá takým rýchlym tempom, akým narastá počet vozidiel, ktoré sú na automobilovom trhu predstavované.
Od výrobcov splynovačov vieme, že vyvíjajú maximálne úsilie na pokrytie požiadavok trhu, avšak jednoducho "nestíhajú" byť takí rýchli, ako rýchli sú vyrobcovia automobilov.

Po kliknutí na obrázky nižšie si môžte pozrieť tabuľky spracovaných motorizácií od renomovaných svetových výrocov LPG zariadení Prins a BRC

 (Klik na obrázok pre zoznam)

 

 (Klik na obrázok pre zoznam)

Spoločnosť Prins ako jediná na svete má v ponuke dve verzie spracovaných systémov, pre ktoré ponúkajú systémy LPG / CNG pre motory s priamym vstrekovaním.
Rozlišujú sa technológiou. Vstrekovanie LPG (a CNG) v plynnej fáze (nepriamovstrekové LPG) zabezpečuje verzia VSi 2.0 Di,
verzia DLM (Direct Liqui Max, najnovšia verzia má označenie Gen.3) , priamovstrekové LPG vstrekuje kvapalnú fázu LPG (nieje k dispozícii pre CNG).
Prins využíva svoje rozsiahle skúsenosti na to aby určil, ktorý systém funguje najlepšie pre konkrétny motor.

Pokiaľ v týchto zoznamoch Vaše vozidlo nenájdete nič nieje stratené. 
Zoznam dostupných systémov LPG / CNG pre motory s priamym vstrekovaním sa neustále rozširuje.
Je možné, že Vaše auto sa v zozname zakrátko objaví.
Stačí sledovať naše stránky (prípadne náš profil na Facebooku). Je možné, že pri najbližšom update pribudne práve Váš motor.
Tiež existuje aj mnoho ďaľších výrobcov kvalitných LPG zariadení, ktorí majú spracované technológie pre prestavby.
Ich zoznamy máme v našej internej databáze a sú dostupné na vyžiadanie.

Sledujte nás. Budeme informovať o všetkých nových motorizáciách prostredníctvom našich webových stránok a sociálnych médií.

V prípade, že máte priamovstrekový motor a máte záujem jazdiť za (takmer) polovicu kontaktujte nás, radi zodpovieme všetky Vaše otázky.

 

Hľadať

No Internet Connection