Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Inšpekcia a metodika inšpekcie CNG nádrží

Čo by ste mali vedieť...

Zákon platí pre všetky autá s CNG a LNG

Povinnú kontrolu nádrže – inšpekciu je nutné vykonať v každom aute, ktoré má plynovú nádrž CNG alebo LNG. Zákon nerozlišuje medzi nádržou "domontovanou", alebo priamo od výroby. Inšpekcia všetkých plynových nádrží na stlačený zemný plyn CNG a na skvapalnený zemný plyn LNG má byť vykonaná do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zákona, čiže do 20. 05. 2019.

Kontrola má platnosť 4 roky. Potom bude platiť, že pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže sa auto jazdiace na:

 • CNG podrobí najprv v lehote 4 rokov po prvom prihlásení, a následne raz za 4 roky,
 • LNG podrobí najprv v lehote jedného roka po prvom prihlásení, a následne je kontrola nutná raz ročne.

    
Ako vyzerá kontrola nádrže?

 • Na kontrolu plynovej nádrže sa objednáte na telefónnom čísle 0905508265 prípadne na e-maile hatiar@hatiar.eu. Prídete na dohodnutý termín do sídla našej spoločnosti a absolvujete kontrolu nádrže na certifikovanom pracovisku.
 • Počas kontroly sa odkryje zakrytovaná nádrž. Na skontrolovanú nádrž CNG alebo LNG, ktorá kontrolou prešla a bola označená ako spôsobilá, sa nalepí nálepka. Nálepka bude vyzerať presne tak ako nálepka TK alebo EK na skle vozidiel, ale bude mať žltú farbu.
 • Následne nádrž zakrytujeme a vystavíme vám protokol o kontrole plynovej nádrže, ktorý predložíte na STK pri najbližšej kontrole. Celá kontrola bude vykonaná na počkanie.

Dôležité je vedieť, že:

 

Inšpekcia a metodika inšpekcie CNG nádrží

Inšpekcia plynovej nádrže je nová, povinná kontrola nádrže LNG a CNG v autách. Pokiaľ majiteľ auta nebude mať túto kontrolu za sebou, cez najbližšie kontroly STK a EK s vozidlom už neprejde.

Všetky podrobnosti úpravy nájdeme v Zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke č. 106/2018 Z. z. a vo Vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení č. 140/2018 Z. z.

 1. Vonkajší povrch nádrže MUSÍ byť (pri inšpekcii) čistý a bez špiny a iných tzv. "zvyškov materiálu", ktoré zabraňujú v možnosti zreteľne stanoviť
  stav vonkajšieho povrchu nádrže.
 2. Kryty alebo obaly ktoré prekážajú inšpekcii sa MUSIA odstrániť alebo otvoriť tak, aby sa získal prístup k oblasti povrchu nádrže na vykonanie kontroly.


Ak je nádrž opatrená puzdrom, ktoré by mohlo prekryť poškodenie toto by sa malo odstrániť, aby sa tým umožnil dôkladný výkon inšpekcie. Demontáž a montáž krytov nádrží na vozidle nieje súčasťou inšpekcie nádrže.

Ak povrch nádrže je nedostupný, takáto nádrž sa z vozidla MUSÍ odmontovať kvôli vizuálnej inšpekcii alebo pre odskúšanie príslušným postupom pre jej inštaláciu.


Výsledok inšpekcie CNG nádrže sa zapisuje do protokolu o inšpekcii CNG nádrže prostredníctvom celoštátneho informačného systému.


Kontroluje sa:

 • označenie nádrže (musí byť úplné a čitateľné)
 • zárezy, škrabance, seky
 • odreniny
 • opálenie / sadze
 • unikanie plynu
 • pôsobenie chemikálií
 • starnutie pôsobením poveternostných vplyvov
 • náraz, napr. spôsobený zrážkou, nehodou, alebo úderom
 • vytvorenie trhlín pôsobením pnutia a korózie
 • vydutie spôsobené vnútorným tlakom v nádrži
 • bodová / lokálna korózia
 • čiarová korózia
 • všeobecná korózia
 • preliačiny a povrchové deformácie
 • korózia kovov pod kompozitom
 • všetky komponenty nádrže
 •  montážny systém (systém upevnenia nádrže)
 • palivový systém
 • odvetrávacie potrubia
 • plynotesnosť skrinky
 • bezpečnostné tlakové zariadenie (BTZ)
 • vydutie, škrabance alebo seky na BTZ

 


Cena inšpekcie pre vozidlá kategórie M1 a N1 záleží od počtu CNG nádrží. Prvá nádrž je v cene 60 € a každá ďalšia +18 €.
V cene nie sú zahrnuté poplatky za práce spojené so sprístupnením nádrží (demontáž a montáž krytov, otáčanie, demontáž a montáž fliaš v prípade neprístupných identifikačných znakov na fľašiach a pod.).

Nie, pokuta vám nepríde, ale vaše auto cez najbližšiu kontrolu STK alebo EK neprejde, a vy tak budete musieť inšpekciu plynovej nádrže absolvovať aj tak.

Zabezpečte si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou. Zbavíte sa tak stresu a zbytočných problémov.
 

 

Takto vyzerajú CNG nádoby (fľaše) na Škoda Octavia TGi po úspešne vykonanej inšpekcii. Označené nálepkami a vybavené protokolmi s platnosťou na 4 roky. Nezabudnite na túto novú povinnosť, všetky CNG vozidlá ju podľa zákona 106/2018 musia mať vykonanú !

 

Hľadať

No Internet Connection