Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Montáž CNG systémov

Montáž CNG systémov

Vykonávame autorizované prestavby pohonov osobných automobilov na CNG - stlačený zemný plyn. Prestavbu pohonov na palivo CNG  prevádzame na vozidlách s benzínovým motorom.
U benzínového motora je možné aj po prestavbe motor prevádzkovať na pôvodné palivo, u naftového motora sa používa technológia na prívstrek CNG do motora.
Zaisťujeme komplexné služby v oblasti prestavieb na CNG, opravy a servis zariadení CNG, predaj náhradných dielo, revízie a meranie emisií.
Do zemného plynu sa vkladajú ďaleko väčšie nádeje, preto sa o ňom hovorí ako o palive budúcnosti. Jeho zásoby sú totiž zatiaľ neobmedzené (LPG ako skvapalnený ropný derivát je závislý na surovej rope).
Podľa platnej legislatívy platí, že spaľovacie motory upravené na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) alebo na pohon skvapalneným ropným plynom (LPG) musia z hľadiska škodlivých emisií vo výfukových plynoch splňovať maximálne prípustné hodnoty stanovené pre daný motor ešte pred jeho samotnou úpravou. Tieto hodnoty musia byť u dvoj palivových systémov splnené pri použití oboch palív.

 

Kam ďalej?

Otázka a odpovede o CNG     

Môžem aj ja jazdiť na CNG?

Inšpekcia a metodika inšpekcie CNG nádrží

Hľadať

No Internet Connection