Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Prepínač LPG 4x zapípa. Prečo ?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 
Každé moderné LPG zariadenie obsahuje akustickú signalizáciu (bzučiak), ktorý slúži na rôzne upozornenia vodiča. Najčastejšie na prepnutie paliva v prípade, keď sa LPG v nádrži minie a systém sa prepne do benzínu. Ale nie len na to...
 
 
Takéto a podobné otázky dostávame v nepravidelných intervaloch niekoľkokrát ročne nielen od našich zákazníkov, ale aj motoristov ktorí kúpili vozidlo s už namontovaným LPG zariadením.
Plne chápeme, že sa zaujímate o príčiny zmien chovania LPG zariadenia, najmä pokiaľ ste sa s takým ešte nestretli. Návod na obsluhu LPG zariadenia nieje vždy poruke...
 

Poďme si teda povedať, čo takéto pípanie znamená.

Žiadne akustické upozornenie LPG zariadenia nieje bezdôvodné. Aby ste boli na podobnú situáciu pripravení a nezaskočila Vás v najmenej vhodnej situácii (napr. na dovolenke v zahraničí) v tomto článku Vám v krátkosti popíšeme, čo takáto signalizácia znamená pri jednotlivých značkách LPG zariadení.
Jedná sa výlučne o upozornenie, nie výstrahu. S vozidlom je možné naďalej jazdiť v režime LPG bez akýchkoľvek obmedzení. Odporúčame však naplánovať si kontrolu LPG zariadenia tak, aby Vám mohlo slúžiť k Vašej spokojnosti čo najdlhšie.
Zariadenia Prins a Stag signalizujú potrebu vykonať servisnú kontrolu okrem akustickej signalizácie AJ trvalým rozsvietením kontrolky v prepínači LPG oranžovou farbou.


Iný typ signalizácie

Pokiaľ Vaše LPG zariadenie signalizuje anomáliu iným spôsobom než vyššieuvedeným vtedy sa môže jednať o hlásenie chyby alebo poruchy zariadenia. Takáto situácia je však vždy kvôli jednoznačnosti signalizovaná odlišným spôsobom. Vždy sa jedná o rôznu kombináciu dlhých a krátkych tónov, v prípade zariadení s optickou signalizáciou kontrolka svieti červenou farbou. LPG zariadenie sa v týchto situáciách nedá prepnúť do režimu LPG. 

Poznámka.
Zariadenie BRC má hlásenie chýb štandardne VYPNUTÉ. V praxi to znamená, že pokiaľ prepínač BRC po zapnutí zapaľovania 4x zapípa zariadenie Vás tým upozorňuje na blížiaci sa termín servisnej kontroly. Tento je od výrobcu nastavený na interval 10.000 kilometrov. Interval je možné pomocou počítača na požiadanie predĺžiť alebo skrátiť, avšak až po uplynutí záručnej doby.
V prípade, že zariadenie zaznamená chybu nedovolí prepnúť do režimu LPG a podľa závažnosti chyby sa LED-ka, ktorá signalizuje typ aktuálneho paliva (zelená/červená) rozsvieti oranžovou farbou.


Záverom

Keď Vás najbližšie Vaše LPG zariadenie začne upozorňovať 4-mi pípnutiami PO ZAPNUTÍ ZAPAĽOVANIA zachovajte pokoj.
Je to len pripomienka, nie poplach. Niečo ako budík v telefóne.
 
A ešte niečo.
Žiadne LPG zariadenie nevie "čítať" stav kilometrov od poslednej vykonanej kontroly, vždy sa jedná o matematický výpočet riadiacej jednotky LPG, odhad. Keď sa prepínač začne pýtať na kontrolu nazrite do dokumentácie k LPG zariadeniu a riaďte sa údajmi, ktoré sú zapísané v nej. Ak dokumentáciu nemáte zavolajte nám. My máme záznam o každej jednej kontrole ktorú na vozidle vykonáme.
 
Ak sa potrebujete objednať na garančnú, preventívnu či akúkoľvek kontrolu alebo opravu Vášho LPG zariadenia môžte tak urobiť na našich tel. číslach alebo e-mailom.
Všetky potrebné kontakty nájdete tu - klikni (pokojne použite aj formulár na spodku stránky s kontaktnými údajmi)
 
Želáme Vám mnoho šťastných, lacných, spoľahlivých a bezpečných kilometrov. Ako inak, na LPG :-)
 
Kolektív Hatiar s.r.o. 

Hľadať

No Internet Connection