Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Prečo je LPG považované za ekologické palivo ale nieje nijak zvýhodňované ?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Chcete vedieť, prečo je LPG všeobecne považované za ekologické palivo ? V tomto krátkom článku sa to dozviete.

LPG je skratka pre skvapalnený ropný plyn.

Čo je vlastne LPG ?

LPG je zmes uhľovodíkov, zvyčajne obsahujúca propán a bután. Chemický vzorec pre propán je C3H8 a pre bután je C4H10.
Pretože LPG je zmesou týchto zlúčenín, jeho presný chemický vzorec závisí na konkrétnej zmesi (pomere) v danom okamihu. Zmes LPG môže obsahovať rôzne percentuálne pomery propánu a butánu (v závislosti na predpokladanej teplote ovzdušia), ale oba uhľovodíky majú v LPG významnú úlohu.

LPG sa často považuje za ekologickejšiu alternatívu k bežným palivám ako je benzín alebo nafta. Existuje niekoľko faktorov, ktoré vedú k tomuto tvrdeniu


• Emisie skleníkových plynov:

LPG má podstatne nižšie emisie skleníkových plynov ako benzín alebo nafta. Pri spaľovaní LPG sa produkujú menšie množstvá oxidu uhličitého (CO2), ktorý je hlavnou príčinou globálneho otepľovania.


• Nižšie emisie znečisťujúcich látok:

LPG má tiež nižšie emisie niektorých znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka (NOx) a pevné častice, ktoré prispievajú k znečisteniu ovzdušia a sú škodlivé pre ľudské zdravie.


• Možnosť alternatívy LPG pre dieselové vozidlá:

Aj v prípade dieselových vozidiel je LPG často považované za čistejšiu alternatívu, pretože produkcia pevných častíc a oxidov dusíka je pri spaľovaní LPG nižšia ako pri spaľovaní dieselu. Dieselgas však v našich končinách nieje rozšírený.

Je však dôležité poznamenať, že aj keď je LPG považované za ekologickejšie palivo v porovnaní s niektorými inými, nie je celkom bez emisií ani ekologických výziev. Napríklad pri ťažbe a spracovaní LPG môže dôjsť k určitým negatívnym vplyvom na životné prostredie. Okrem toho, aj keď LPG má podstatne nižšie emisie CO2 ako benzín alebo nafta, je stále fosílnym palivom a prispieva k celkovým emisiám skleníkových plynov.


A prečo nieje LPG u nás nijak zvýhodnené ?

Nevýhodou, ktorá hrá proti LPG je skutočnosť, že jeho podstatné časti vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe benzínu a nafty z ropy. To je jeden z dôvodov, prečo má tak relatívne slabú podporu zo strany kompetentných. Napriek všetkým jeho výhodám...

Niekde zas chýba podpora v legislatíve pre LPG z dôvodu rôznych faktorov, vrátane historických preferencií, ekonomických záujmov a infraštruktúry. V niektorých krajinách môže byť obmedzená podpora pre alternatívne palivové zdroje, ktoré nie sú široko akceptované. V našom prípade by mohla zmena v tomto smere závisieť od tlaku verejnosti, technologických pokrokov a environmentálnych cieľov.

Uvidíme, snáď sa dožijeme výhod ako vo vyspelých krajinách...

Čo si myslíte o ekologických výhodách LPG Vy? Podeľte sa s nami v komentároch na našom Facebooku - klikni

 

 

Hľadať

No Internet Connection