Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Viete čo sa stará o bezpečnosť vášho LPG zariadenia vo vašom aute? Máme odpovede...

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Čo Vás ako prvé napadne, keď počujete slovo plyn v aute ? Mnoho z Vás pomyslí ako prvé na....nebezpečenstvo. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, koľko pravdy na tom je...  

Rozhodli sme sa pripraviť pre Vás sériu článkov na tému bezpečnosť LPG. Nech sa páči, tu je prvý.

Základný a najdôležitejší bezpečnostný prvok každého certifikovaného LPG zariadenia je Multiventil (ľudovo "plavák"). Jeho názov je odvodený od slov MULTI a VENTIL, čo sa dá preložiť ako viacúčelový ventil.

Je súčasťou každej LPG prestavby a umiestnený je priamo v otvore na nádrži.
Kontroluje priebeh tankovania plynu a jeho prechod z nádrže do LPG zariadenia.
Na svetových trhoch existuje niekoľko variánt multiventilov, ktoré sa môžu od seba konštrukčne mierne odlišovať. Princíp je však vždy rovnaký.

Poďme sa teda pozrieť z akých častí sa Multiventil skladá a na čo slúžia.

 


Plavák
má za úlohu sledovať hladinu LPG v nádrži a odovzdať túto informáciu ďalej do dvoch ďaľších častí multiventilu (ďalej len MV)

80%-ný ventil naplnenia
jeho úlohou je uzavrieť prívod LPG do nádrže pri tankovaní IHNEĎ po dosiahnutí maximálneho množstva. Zabezpečí sa tým 20%-ný priestor v nádrží, akýsi "vzduchový vankúš" ktorý umožňuje kvapalnému plynu rozpínať sa v prípade nárastu teploty.

Spätný ventil
Jeho úlohou je uzavrieť plniace potrubie IHNEĎ po natankovaní. Ventil zabraňuje úniku plynu cez plniace potrubie, okrem iného aj v prípade nehody vozidla.

Snímač hladiny paliva
Slúži na vizuálnu informáciu o množstve natankovaného LPG v nádrži. Elektricky je z neho prenesená informácia pre vodiča na prepínač LPG, žiadnu inú funkciu neplní. Informácia o množstve (poloha ukazovateľa) je snímaná magnetickou formou. Hlavný magnet je umiestnený vnútri multiventilu, druhý v tele snímača kopíruje jeho polohu a vychyľuje ukazovateľ. Presnosť je z tohto dôvodu orientačná.

Teplotný poistný ventil
Veľmi dôležitý bezpečnostný prvok. Zabraňuje explózii nádrže v prípade prudkého nárastu teploty (požiar a pod.) POSTUPNÝM vypustením obsahu nádrže až do úplného vyprázdnenia. Bezpečne znižuje tlak až do úplného vyprázdnenia prerušovaným vypúšťaním nadbytočného tlaku.

Tlakový poistný ventil
Ďaľší dôležitý bezpečnostný prvok. Zníži tlak v nádrži v prípade, že je prekročený viac ako 2,7-násobne

Ručný uzatvárací ventil
Funkcia je jasná už z názvu. Manuálny (ručný) ventil pre prípad potreby nádrž zavrieť manuálne.

Elektromagnetický uzatvárací ventil
Automaticky otvára a zatvára nádrž podľa potreby. Ventil je otvorený LEN v prípade, keď je motor vozidla v chode a prepnutý v rezime LPG. V ostatnom čase je ventil uzavretý.

Nadprietokový ventil
Ďaľší VEĽMI dôležitý prvok. Slúži na OKAMŽITÉ uzavretie výstupu plynu z nádrže v prípade, že prietok plynu prekročí 6 litrov za sekundu (napr. poškodenie potrubia pod vozidlom pri jazde v teréne).

Prepadové potrubie
Zabezpečí odfuk nadbytočného tlaku z nádrže vypustením plynnej fázy z vrchnej časti nádrže (nie kvapalnej) v prípade, že sa niektorý vypúšťací ventil otvorí.

Vďaka multiventilu je používanie LPG nádrže a tým aj celého LPG zariadenia bezpečné bez ohľadu na situáciu. Či dopravná nehoda, požiar vozidla alebo akýkolvek iný extrém.

S nami jazdíte BEZPEČNE a SPOĽAHLIVO.

Pokračovanie nabudúce.

Hľadať

No Internet Connection