Dekarbo | www.hatiar.eu - Montáž LPG zariadení do osobných motorových vozidiel.

       

123

-Máte benzínový motor, prípadne motor s priamym vstrekovaním paliva (motory FSi, TSi, GDi a ich klony) a najazdené viac ako 50.000 km? Máte pocit, že výkon motora už nieje taký aký bol keď bol motor nový ?
-Pozorujete na Vašom motore obtiažne štartovanie a nepravidelný chod (trhanie) motora za studena ?
-Pozorujete neprimeranú spotrebu paliva, prípadne motorového oleja ?

V tom prípade je táto stránka práve pre Vás. 

Z našich skúseností vieme, že príčinou je veľmi často karbón usadený na kľúčových vnútorných častiach motora (palivový systém, ventily a ich sedlá, piestne krúžky). Motory najnovšej konštrukcie sú konštuované tak, že si s tým bez Vašej pomoci neporadia.

Ponúkame Vám našu novú službu-dekarbonizáciu motora.
Váš motor dostane najvyššiu možnú mieru pomoci a prevencie pred typickými prejavmi problémov, ktoré karbón spôsobuje.
Neponúkame generálku motora. Dekarbonizácia je v prvom rade prevencia, prípadne pomoc odstrániť typické závady na benzínových motoroch ešte v zárodkoch, ktoré veľmi často naši zákazníci podceňujú a prídu k nám až keď je úroveň nánosov karbónu a iných usadenín priveľká.

Na základe našich skúseností a skúseností našich zákazníkov vieme, že to naozaj funguje. Inak by sme to v ponuke nemali. Dekarbonizácia je preto odporúčaná odborníkmi pre palivovú (benzínovú) časť motorov s pohonom LPG/CNG nakoľko pri prevádzke motora na plyn benzín v palivovej sústave necirkuluje a má tendenciu časom degradovať (strácať svoje pôvodné chemické vlastnosti). Preto Vám odporúčame postarať sa o palivovú sústavu preventívne jej dôkladným prečistením dekarbonizáciou.
Príďte sa k nám presvedčiť.

BG dekarbonizácia je unikátne odstránenie pevných uhlíkových usadenín (karbónu) chemicky bez zložitých, drahých a nebezpečných mechanických procedúr. Tieto usadeniny vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky alebo pri spaľovaní paliva.
Súčasti benzínových motorov sa časom začnú zanášať karbónovými usadeninami (nielen pri motoroch s priamym vstrekovaním paliva do spaľovacieho priestoru), ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky (palivo, oleje). Tieto usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor. To má za následok stratu výkonu motora, pokles kompresných tlakov, vyššiu spotrebu paliva,  nepravidelné zážihy, klepanie motora, zlé štartovanie. Odstránenie týchto usadenín z motorov, prevodoviek a ďalších systémov sa nazýva dekarbonizácia.

 

Pojem DEKARBONIZÁCIA znamená komplexné riešenie problému s tvorbou karbónových usadenín.

Pred rokmi bolo jediným možným riešením v boji s karbónom kompletná demontáž motora a zložité mechanické čistenie jednotlivých súčiastok. Hrozilo však mechanické poškodenie či kontaminácia motora časticami čisteného karbónu. Pritom je dnes ešte možné použiť rôzne špeciálne spreje s chemicky rozpustnou látkou. Tu je však problém s účinnou penetráciou tejto látky na všetkých karbónom zasiahnutých miestach. Určitou mierou na znížení výskytu karbónu v spaľovacom priestore pracujú aj niektorí svetoví výrobcovia palív.

 Avšak toto predstavuje väčšinou nutnosť používať skôr špeciálne vysokooktánové palivá, pri ktorých niekoho odradí cena za jeden natankovaný liter.

 Svetovým trendom v autoopravárenskom priemysle je však momentálne celkom jednoznačne 100% účinná bezdemontážna dekarbonizácia. Dnes sú vlastne z odborného pohľadu dva základné spôsoby riešenia tohoto procesu.

Prvý spôsob dekarbonizácie - PREVENTÍVNA -  je v rukách majiteľov áut a to pomocou aplikácie špeciálneho prípravku. Jeho použitím sa udržuje celý spaľovací systém v zodpovedajúcom stave a predchádza sa tým opotrebeniu jeho častí a drahým opravám. Jedno balenie takéhoto prípravku stačí aplikovať každých 15 000 km na jednu palivovú nádrž s objemom cca 50 litrov a po celý čas nieje nutné používať žiadne ďaľšie prípravky.

Druhým riešením je komplexná - PROFESIONÁLNA - dekarbonizácia. Tento typ dekarbonizácie sa doporučuje vykonať od najazdených 50.000 km a to v prípade, že na vozidle nebola robená preventívna dekarbonizácia alebo ak sa vyskytli väčšie problémy. Proces bezdemontážnej profesionálnej dekarbonizácie spočíva v napojení motoru na prístroj s cirkulačným okruhom pre aplikáciu účinnej chemickej látky. Zároveň je nutný presne stanovený režim nastavení tlakov, priebehu akcelerácie, následného chodu vo voľnobežných otáčkach a splnení časových úsekov pre jednotlivé procesy čistenia. Celý proces komplexnej profesionálnej dekarbonizácie, kedy dochádza k premene karbónových usadenín z pevného na plynné skupenstvo, trvá najviac 1,5 hodiny. Nasleduje skúšobná jazda a po cca 10-40 kilometroch je možné zmerať emisie výfukových plynov. Rozdiel v hodnotách je viditeľný okamžite a logicky v prospech procesu dekarbonizácie.

Relatívne novým a veľmi účinným procesom je tiež čistenie nebezpečných usadenín vo filtri pevných častíc DPF. Celý proces jeho čistenia prebieha za chodu motora, kedy sa počas 180 minút efektívne a absolútne bezpečne odstránia nahromadené uhľovodíkové usadeniny (sadze). Unikátna a patentovaná technológia predchádza drahým výmenám zanesených filtrov pevných častíc a rovnako tak nebezpečnému mechanickému „vytĺkaniu“. Celý proces čistenia filtra pevných častíc sa vykonáva priamo na vozidle bez zložitej demontáže.

Sledujte nás na našom Facebook-ovom profile https://www.facebook.com/dekarbonizuj.sk/
Kto dá "like" bude dostávať pravidelné novinky.

Upozornenie.

Ak je Váš motor nadmieru mechanicky opotrebovaný - fyzicky zničený dekarbonizácia nieje pre Vás riešením. BG dekarbonizácia je najmä o prevencii a VČASNEJ pomoci motoru.

Dekarbonizáciou nenahradíme mechanickú opravu motora pokiaľ je motor zničený alebo úroveň karbónových usadenín extrémne silná a dlhodobým zanedbaním pravidelnej údržby.

Mieru opotrebenia je potrebné zhodnotiť v odbornom servise, častokrát bez rozoberania len za pomoci endoskopu . My Vám s tým radi pomôžeme a poradíme vhodný postup opravy. Kontaktujte nás