O LPG | www.hatiar.eu - Montáž LPG zariadení do osobných motorových vozidiel.

       

Skratka LPG je odvodená z anglického "Liquified Petroleum Gas", preložené ako skvapalnený ropný plyn. Vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe ropných produktov a stále častejšie sa využíva na pohon motorových vozidiel. Je VEĽMI dôležité nemýliť si ho s plynom LPG, ktorý je určený na vykurovanie, pretože ten svojim zložením nevyhovuje požiadavkám súčasných moderných motorov. Tiež sa často stretávame s akýmsi podvedomým spájaním LPG a zemného plynu. To sú dve úplne rozdielne komodity, nemajú nič spoločné (prípadné dvíhanie ceny zemného plynu -z akýchkoľvek dôvodov- nemá vplyv na cenu LPG ako sa mnohí mylne domnievajú).


LPG patrí medzi najrozšírenejšie alernatívy v pohone na svete. Podľa štatistík jazdí po celom svete viac ako 14 miliónov vozidiel prestavaných práve na LPG, hneď za ním nasleduje CNG (stlačený zemný plyn).

BEZPEČNOSŤ je pri LPG vzhľadom k konštrukcii jednotlivých komponentov na veľmi vysokej úrovni, odborníkmi dokonca považovaná za vyššiu ako pri samotnej benzínovej sústave. Viac tu alebo na tomto odkaze.

A za skutočne najreálnejší test bezpečnosti LPG ja osobne považujem toto video.