Inšpekcia CNG nádrží | www.hatiar.eu - Montáž LPG zariadení do osobných motorových vozidiel.
Dovoľujeme si Vám nenápadne pripomenúť, že vozidlá s pohonom CNG staršie ako 4 roky majú od 21.5.2019 novú povinnosť PRED výkonom STK.
 
 
Nový Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a Vyhláška 140/2018 Ministerstva dopravy Slovenskej republiky z 27.4.2018  priniesli povinnosť majiteľom vozidiel s pohonom CNG nechať si vykonať inšpekciu nádrže(-í)  CNG. 
 
 
Zákon to popisuje v § 133 a 134. Podrobnosti sú potom vo vyhláške č. 140/2018 Z.z. v § 31 až 39.
Táto povinnosť je v platnosti od uvedenia zákona do účinnosti, je potrebné ju zabezpečiť do 20.5.2019, dokedy je prechodné obdobie. Technická služba to vykonáva na základe §77.
 
Doporučujeme zabezpečiť si kontrolu včas, aby ste sa vyhli časovému stresu pred Vašou najbližšou technickou kontrolou.
 
Kontrola má platnosť 4 roky. Bez platnej inšpekcie nádrže s výsledkom "spôsobilá" po tomto termíne nieje možné úspešne absolvovať STK.
 
Inšpekcie vykonávame aj u nás, pre firmy s veľkým vozovým parkom a značkové servisy ponúkame služby spojené s výjazdom k zákazníkovi.
 
Dokladom o spôsobilosti CNG nádrže je Protokol a nálepka, ktorá bude na nej nalepená. Vzor nálepky tu :
 
 
Odpovede na najčastejšie otázky:
 
-Na výkon inšpekcie je potrebné priniesť aj "Osvedčenie o evidencii-časť 1". (veľký technický preukaz).
-Cena inšpekcie pre vozidlá kategórie M1, N1 záleží od počtu CNG nádrží.
Prvá nádrž 60 € a každá ďaľšia +18 €.
-V cene niesú zahrnuté poplatky za práce spojené so sprístupnením nádrží
(d+m krytov, otáčanie alebo demontáž+montáž fliaš v prípade neprístupných identifikačných znakov na fľašiach...).
 
Netreba sa "plašiť", stačí prísť na inšpekciu pred termínom STK.

 Je však vhodné nechať si časovú rezervu na odstránenie prípadných závad zistených pri inšpekcii.
Inšpektor NESMIE odstraňovať akékoľvek nedostatky, MUSÍ ich zapísať do protokolu.
Závady sa musia odstrániť buď v autorizovanom servise alebo na pracovisku CNG s platným osvedčením.

Zoznam pracovisk je zverejnený na stránke Poverenej technickej služby IGAS

Akékoľvek informácie Vám ochotne podáme na číslach 0905508265 a 045/5401794,

alebo Vám ich poskytneme cez tento formulár - Kontaktujte nás.