Montáž CNG - Hatiar.eu


Ako spoľahlivo ušetriť náklady na dopravu? Jednoducho. Jazdite na CNG.

 

Priemerný osobný automobil prestavaný na zemný plyn (CNG) dokáže prejsť 100 kilometrov už od 2,40 €.   Môžete sa takýmto číslom pochváliť aj jazdou na iné palivo ?

Európe jazdia na zemný plyn viac ako 2 milióny vozidiel a k dispozícii je viac ako 4 500 verejných plniacich staníc.

Zemný plyn je využívaný v osobných a dodávkových automobiloch, v autobusoch, ľahkých a ťažkých nákladných automobiloch. Vzhľadom k ekologickým vlastnostiam zemného plynu je veľmi aktuálne využitie plynového pohonu predovšetkým v mestských aglomeráciách s vysokým stupňom dopravného zaťaženia, a to napr. pri vozidlách zaisťujúcich zásobovanie, zvoz odpadu, vozidiel taxislužby, polície, pôšt, prípadne u ďaľších komunálnych vozidlách. A predovšetkým pri autobusoch mestskej hromadnej dopravy ve väčších mestách, priemyslových aglomeráciách, v kúpeľných a rekreačných oblastiach.

Čo je CNG?

CNG je označenie pre Compressed Natural Gas – teda stlačený zemný plyn.

Zemný plyn je horľavý plyn, ktorý sa získava v prírodných náleziskách a uskladňuje v podzemných zásobníkoch. Skladá sa zo zmesi uhľovodíkov.
Presné zloženie závisí od zdroja zemného plynu. Hlavnou zložkou je metán. Podiel metánu je rozhodujúci pre chod motora. Čím vyšší je podiel metánu, tým vyšší je energetický výnos (teda aj výkon motora).
Zemný plyn je k dispozícii v dvoch kvalitách, pretože jeho zloženie sa mení v závislosti od zdroja.
Vysoká kvalita má podiel metánu cca. 87% až 99%, nízka cca. 80% až 87%. Najmodernejšie vozidlá si po každom natankovaní CNG automaticky zmerajú podiel metánu svojimi senzormi a podľa výsledku prispôsobia režim práce motora.

CNG je jednou z troch alternatív, ktoré v roku 2001 vyhlásila Európska komisia za schopnú potenciálne nahradiť klasické motorové palivá o viac ako 5 % (zámerom EU je toto číslo zvýšiť do konca roka 2020 na 20 %). Ostatnými sú biopalivá a vodík. CNG je vo vozidlách stlačený pod tlakom 20 až 25 MPa.

Systém CNG ako relatívne nová technológia podlieha oveľa prísnejším kritériám než klasický palivový systém, takže je v skutočnosti odolnejší. Tlakové nádoby sú vybavené bezpečnostnými ventilmi, ktoré bránia pretlakovaniu alebo nežiadanému úniku (náraz, požiar vozidla...).

Taktiež je potrebné spomenúť rozdielne fyzikálne vlastnosti palív, kde zemný plyn vzplanie pri cca 600 ° C, zatiaľ čo benzín už pri cca 200 ° C. V porovnaní so vzduchom je zemný plyn ľahší a pri úniku sa rozptýli, no vytečené tekuté palivá zostávajú na mieste, môžu kontaminovať pôdu a v prípade neopatrnej manipulácie existuje vyššie nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Vlastnosti CNG

Stlačený plyn má oktánové číslo 130. Je tak podstatne odolnejší proti samovznieteniu v porovnaní s benzínom s bežným oktánovým číslom 95. CNG sa lepšie zmiešava so vzduchom, rovnomernejšie plní valce a je tak šetrnejší k motoru vozidla. Samozrejme, optimálnu prevádzku s CNG dosiahnete len s motorom upraveným na tento typ paliva.

Prestavba na LPG už nie je žiadnou novinkou, avšak CNG predstavuje pomerne novú technológiu, ktorá prináša nielen nižšie prevádzkové náklady, ale tiež ekologickejšiu prevádzku:

  • pri spaľovaní CNG sa do ovzdušia dostáva podstatne menej škodlivých látok a skleníkových plynov, najmä oxidov síry, a to o 99 % menej
  • pri jeho spaľovaní nevznikajú takmer žiadne karcinogénne látky
  • exhalácia oxidu uhoľnatého je na výrazne nižšej úrovni než u konvenčných palív
  • pri práci motora na CNG nevzniká takmer žiadne množstvo karbónových usadenín

Na konferencii ČPS (Český plynárenský svaz) v Prahe spoločnosť SPP CNG s.r.o. oficiálne oznámila svoj zámer výstavby čerpacích staníc CNG na Slovensku predbežne v počte 25 ks.

Správu oznámil riaditeľ spoločnosti.


Najčastejšie otázky a odpovede o CNG nájdete na tomto odkaze - klikni


Vedeli ste, že si môžete tankovať svoje auto doma za bezkonkurenčnú cenu ? Pomocou kompresora ktorý si môžete zakúpiť aj prostredníctvom našej spoločnosti.


Mnoho informácií o CNG zatiaľ nájdete tu www.cng4you.cz


Už za pár dní túto sekciu rozšírime o ďaľšie informácie nakoľko CNG ako palivo si začína hľadať čoraz väčšie uplatnenie a poskytuje obrovskú úsporu v ekonomike jazdy. Tromfne dokonca elektromobil.

Vlastnosti CNG

Stlačený plyn má oktánové číslo 130. Je tak podstatne odolnejší proti samovznieteniu v porovnaní s benzínom s bežným oktánovým číslom 95. CNG sa lepšie zmiešava so vzduchom, rovnomernejšie plní valce a je tak šetrnejší k motoru vozidla. Samozrejme, optimálnu prevádzku s CNG dosiahnete len s motorom upraveným na tento typ paliva.

Prestavba na LPG už nie je žiadnou novinkou, avšak CNG predstavuje pomerne novú technológiu, ktorá prináša nielen nižšie prevádzkové náklady, ale tiež ekologickejšiu prevádzku:

  • pri spaľovaní CNG sa do ovzdušia dostáva podstatne menej škodlivých látok a skleníkových plynov, najmä oxidov síry, a to o 99 % menej
  • pri jeho spaľovaní nevznikajú takmer žiadne karcinogénne látky
  • exhalácia oxidu uhoľnatého je na výrazne nižšej úrovni než u konvenčných palív
  • pri práci motora na CNG nevzniká takmer žiadne množstvo karbónových usadenín

V porovnaní s klasickými palivami do ovzdušia unikne o 75 % menej oxidov dusíka, o 10 – 25 % menej oxidov uhlíka, o 45 % menej polyaromatických uhľovodíkov a takmer žiadne pevné častice.

 

V prípade záujmu o CNG nás pokojne kontaktujte.

 

Vykonávame montáž CNG zariadení do osobných motorových vozidiel